Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VR-teknologi

IMG_8486_VR3.jpg
 
 

VR - Opplev ditt neste hjem

Vi vil oppleve rommene før de bygges! VR gir oss muligheten til å føle på rommenes dimensjoner og materialitet kun ved hjelp av noen tastetrykk.

Ved å bevege deg rundt i ditt fremtidige hus får du en unik forståelse av de romlige kvalitetene før huset ditt står ferdig.

Sammen med kundene våre finner vi gode løsninger på et tidlig stadium ved å stå i selve rommet og diskutere løsninger. Samtidig blir det lettere for arkitektene å gjøre løpende vurderinger av prosjektet, utvendig og innvendig.

Vi har som ambisjon å inkludere VR-teknologien i alle våre prosjekter, både store og små.