Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Bergen Arkitetektkontor er alltid interesserte i å komme i kontakt med dyktige folk! Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant mottar vi gjerne en åpen søknad fra deg. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss. Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet. Søknader sendes til jobb@bergenarkitekt.no

 

Stillingsutlysninger