Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Eiendom

Eiendom.jpg

Eiendom

Bergen Arkitektkontor gir råd i forbindelse med utbygging, tomteoppdeling, utnyttelsesgrad og andre eiendomsrelaterte spørsmål.

  • Seksjonering og teknisk reseksjonering

  • Utskilling/deling av tomter

  • Rådgivning vedrørende tomteutvikling

Ta kontakt for en uforpliktende prat angående hva vi kan gjøre for dere.

Name *
Name