Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

3D-modellering

 
 
 
 

Vi 3D-printer ditt boligprosjekt!

Med 3D-printere kan vi på kort tid lage en fysisk modell av ditt neste boligprosjekt!

Bergen Arkitektkontor benytter fysiske modeller til å visualisere prosjektets kvaliteter, både internt på kontoret og overfor kunde. Med en modell kan vi gi et fysisk uttrykk for våre ideer som det er mulig å ta og føle på. Dette er ofte den enkleste måten å kommunisere våre ideer på.

Teknologien gjør det mulig for oss å produsere de fysiske modellene på kort tid, og uten bruk av dyre materialer. Dette gir oss muligheten til å levere en 3D-modell av ditt boligprosjekt, til en rimelig kostnad.

Bergen Arkitektkontor tilbyr seg gjerne å 3D-printe ditt neste prosjekt!