Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

forsidebilde4_duotone.jpg

Hjem

Med lidenskap for arkitektur

Med Lidenskap
for arkitektur

 
 

Om oss

Bergen Arkitektkontor er en leverandør av arkitekttjenester med fokus på å skape et sluttprodukt av høy kvalitet i tett samarbeid med våre kunder. Vi utvikler arkitektur av høy standard, som ivaretar både økologiske, sosiale og økonomiske hensyn.

I våre prosjekter er vi opptatte av stedets særegne kvaliteter, samtidig som vi fokuserer på ny teknologi og innovasjon i faget. For å visualisere våre konsepter benytter vi blant annet VR-teknologi og 3D-printing.

Etter lengre tids virksomhet har Bergen Arkitektkontor opparbeidet seg en bred erfaring fra bransjen. Samtidig innehar vi et tverrfaglig miljø med både arkitekt, ingeniør, og planlegger. Dette gjør oss i stand til å utføre ditt prosjekt fra start til ferdigstillelse, enten det er snakk om store eller små prosjekter.

 
Kontakt

Navn *
Navn

Telefon: 99 45 59 04
Epost: post@bergenarkitekt.no
Besøks- og postadresse Bergen:
Frydenbølien 17, 5056 Bergen

Avdeling Os:
Øyro 17, 5200 Os